Debitor/Kreditor Bogholderi

Debitor/Kreditor

I Boghold.nu tilbyder jeg også debitor- og kreditorstyring i min bogføringsassistance.

Kreditorstyring: Boghold.nu tilbyder at bogføre dine leverandørfakturaer og sørger for at betalingerne sker til tiden. Så undgår din virksomhed både renter og rykkere.

Jeg tilbyder også at lave afstemninger af kontiene, så vi sikrer, at de stemmer overens med dine leverandøres.

Debitor/kundestyring: Boghold.nu kan også hjælpe din virksomhed med at holde styr på dine indbetalinger fra kunder.

Sammen aftaler vi en rykkerprocedure til indkrævning af skyldige beløb, så du får indbetalingen til tiden og ikke risikerer dårlig likviditet.

Bogholderi